Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023

Rok szkolny 2022/23 zgromadził 1 września uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości w szkolnej hali widowiskowo-sportowej. Wszyscy powitali go z radością, licząc na to, że nie będą musieli tym razem przerywać tradycyjnej nauki stacjonarnej z powodu pandemii. Zebranych powitał pan dyrektor Jacek Malarski, który życzył uczniom zapału do pracy i dobrych wyników w nauce.

W trakcie uroczystości głos zabrali również zaproszeni goście: z-ca wójta Gminy Kodeń pan Andrzej Krywicki, proboszcz parafii św. Anny w Kodniu o. Michał Hadrich, proboszcz parafii św. Jana Teologa w Kopytowie ks. Tomasz Wołosik,  proboszcz parafii pw. Świętego Ducha ks. Jan Grajko oraz przewodniczący Rady Rodziców pan Henryk Sacharczuk. Wszyscy życzyli uczniom samych przyjemnych chwil spędzonych w szkolnych murach i sukcesów w nauce, a nauczycielom satysfakcji z pracy, wytrwałości i dobrego humoru.

Po apelu uczniowie rozeszli się do klas na swoje pierwsze spotkanie z wychowawcami.