Dokumenty

1. Zarządzenie Wójta Gminy Kodeń w sprawie rekrutacji do przedszkola i pierwszej klasy w r. szk. 2024/25 – pobierz
2. Zarządzenie dyrektora ZPO w sprawie rekrutacji do przedszkola na rok 2024/25 – pobierz
3. Harmonogram rekrutacji (zał. nr 1 i 2 do Zarządzenia WGK)
4. Zasady rekrutacji – pobierz
5. Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola – pobierz
6. Formularz wniosku – kontynuacja 2024/25 – pobierz
7. Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola 2024/25 – pobierz
8. Formularz wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej 2024/25 – pobierz

Karta zgłoszenia ucznia SP Kodeń

Regulamin Erasmusa


Egzamin ósmoklasisty, harmonogram, zasady i warunki przebiegu egzaminu


STATUT PRZEDSZKOLA

Procedura składania i rozpatrywania skarg i wniosków

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Kodeń w sprawie rekrutacji do przedszkola i klasy pierwszej w r. szk. 2023-24
  2. Zarządzenie dyrektora w sprawie rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Kodniu na r. szk. 2023/2024
  3. Harmonogram rekrutacji do przedszkola 2023/24 (zał. nr 1 do Zarządzenia Wójta)
  4. Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej  2023/24 (zał. nr 2 do Zarządzenia Wójta)  
  5. Zasady rekrutacji
  6. Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola
  7. Formularz wniosku-kontynuacja 2023-2024
  8. Formularz wniosku – przyjęcie do przedszkola 2023-2024