Rada Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców
Henryk Sacharczuk

Zarząd Rady Rodziców:
Ewa Panasiuk – sekretarz,
Anna Przychodzień  – skarbnik,
Piotr Bosacki – członek Zarządu,
Edyta Chuda – członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Majek,
Monika Marecka,
Marta Anioł

Pozostali członkowie Rady Rodziców:
Justyna Kargul,
Elżbieta Jastrzębska,
Justyna Danilewicz,
Agnieszka Chomiczewska