Koła zainteresowań

Koło fotograficzno-informatyczne – klasa 7a

Koło fotograficzno-informatyczne – klasa 6a

Koło badaczy natury klasa – 5a