Rada rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców
Magdalena Bandarzewska

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
Klaudia Kustosz-Warpas

Skarbnik
Katarzyna Tur