Ogłoszenia

Konkurs  historyczny: „Mój Region 2023”

Muzeum Południowego Podlasia w Białej  Podlaskiej zaprasza do udziału w kolejnej już edycji Konkursu historycznego Mój Region. Konkurs Mój Region 2023 organizowany jest pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Lublinie  i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII. Na zgłoszenia uczestników czekamy do dnia 24 lutego 2023 roku na adres email: edukacja@muzeumbiala.pl

Szczegóły w regulaminie konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE

Regulamin konkursu historycznego Mój Region 2023


KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ I ROSYJSKIEJ – Regulamin


KONKURS FOTOGRAFICZNY „KOLORY JESIENI” – Regulamin


KONKURS RELIGIJNY O JANIE PAWLE II – POBIERZ


Godziny dostępności nauczycieli – POBIERZ


2022-09-19

Konkurs plastyczny pn. Lubelskie Pięknieje. Jak Fundusze Europejskie zmieniają Twoją okolicę przeznaczony dla klas I-IV i klas V-VIII trwa do 30 września br. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, na dzieci czekają atrakcyjne nagrody.

 W załączeniu przesyłamy regulamin i załączniki do wypełnienia. Prace należy przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (UMWL), Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Stefczyka 3b, 20-151 z dopiskiem: Konkurs Lubelskie Pięknieje.

W ramach konkursu można wykonać prace plastyczne w formacie A4 lub A3, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi, np.: rysowanie kredkami ołówkowymi, pastelami olejnymi, malowanie farbami, wyklejanie, wydzieranie, grafika, techniki mieszane, itp.

W każdej z kategorii Jury konkursowe wyłoni 3 laureatów, których prace charakteryzować się będą oryginalnością, pomysłowością, estetyką oraz zgodnością z tematyką konkursu.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, w tym m.in. elektryczne deskorolki i smartwatche!

Jury Konkursu nagrodzi laureatów w II kategoriach konkursowych, tj.:

W kategorii klasy I-IV:

  1. miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 600 zł,
  2. 2 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 400 zł,
  3. 3 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 200 zł.

 W kategorii klasy V-VIII:

1 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 600 zł,
2 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 400 zł
3 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 200 zł 

 

Dodatkowo Jury przyzna także po 5 wyróżnień w obu kategoriach, tj. w sumie 10 równorzędnych nagród rzeczowych, w formie upominków reklamowych, związanych z Funduszami Europejskimi. Przewidujemy także uroczyste i oficjalne wręczenie ww. nagród w październiku br., jednak forma ta może ulec zmianie.

Regulamin konkursu plastycznego 2022 – po zmianach

Załączniki do wypełnienia


2022-09-19

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-literackim uczniów z Kodnia.

Rośliny każdego dnia muszą stawiać czoła wielu wyzwaniom. Trudne warunki atmosferyczne, zmieniające się otoczenie, działalność człowieka, to niektóre z czynników, które mogą wpływać na ich przetrwanie. Chcielibyśmy, aby uczestnicy Konkursu spróbowali wcielić się w roślinę i opisać dzień lub pewien rozdział z jej życia. Skupiliśmy się w szczególności na gatunkach objętych ochroną, gdyż te rośliny potrzebują wyjątkowej pomocy z naszej strony. Spróbujcie określić w formie ilustracji i opisów, z jakimi wyzwaniami na co dzień borykają się takie rośliny.

Uczestnicy konkursu: Uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej

Czas trwania konkursu: 30.06.2022 – 07.10.2022

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem Konkursu (dostępny w załączniku).

Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo pod adres: botanik@hektor.umcs.lublin.pl lub telefonicznie pod nr 81 743 49 00 (pn-pt w godz. 7:30 – 14:30).

Opowieść o życiu… – regulamin

 


2022-09-19

organizatorzy XI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Mój
Anioł” serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w tegorocznej edycji. W
załączeniu regulamin i karta zgłoszenia do konkursu.

Regulamin mój anioł 2022

Karta Zgłoszenia MÓJ ANIOŁ 2022


 


2022-02-15

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
Przekazuję informację od Lubelskiego Kuratora Oświaty:
Szanowni Państwo, na prośbę Pana Mariusza Szajwaja – Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu wykroczeń dotyczące art. 94. – [Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia] , dodano nowy paragraf w brzmieniu:
§ 1a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.
Co oznacza, że brak dokumentu [karty rowerowej] w razie kontroli może kosztować rodzica nieletniego rowerzysty nawet 1500 złotych.
W zawiązku z tym zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o przekazanie tej istotnej informacji rodzicom uczniów, a jednocześnie zachęcam do zintensyfikowania w szkole działań zmierzających do umożliwienia jak największej liczbie uczniów nabycia ww. uprawień –tj. uzyskania karty rowerowej.