Kontakt

 

Zespół Placówek Oświatowych w Kodniu
ul. 1 Maja 27
21-509 Kodeń
tel. 83-3754153 (sekretariat)
fax. 833750100
e-mail:

 

(logowanie)

Numery tel.:
Dyrektor – 833750103
V-ce Dyrektor – 833750108
Świetlica – 833750109
Biblioteka – 833750101
Pedagog – 833750104
Intendent – 833750105