Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca – 
Kronikarz – 


Poczet sztandarowy

I skład:

Chorąży-
Asysta- 

II skład:

Chorąży-
Asysta-