Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca – Emilia Symeczko
Kronikarz – Emilia Symeczko


Poczet sztandarowy

I skład:

Chorąży-Mateusz Majek
Asysta- Pola Podsiadły, Magda Krygier

II skład:

Chorąży-Jarosław Jakimowicz
Asysta- Marta Litwiniuk, Oliwia Kozaczuk