Spotkania z przyrodą im. Jerzego Ostaszewskiego – konkurs

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Janowie Podlaskim serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XIII edycji Konkursu Plastycznego „Spotkania z przyrodą im. Jerzego Ostaszewskiego”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, a jego celem jest promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom
Bugu” oraz Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, rozwijanie zainteresowań uczniów światem przyrody i jego różnorodnością, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody a także rozwijanie zdolności plastycznych.

W załączeniu przesyłamy Regulamin Konkursu, w którym zawarte są tematy prac i zasady uczestnictwa. Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konkursie.

Szczegóły w zakładce ogłoszenia.

Etap szkolny zakończy się 31 maja 2023r.