XIII Szkolny Jarmark Podlaski

XIII Szkolny Jarmark Podlaski                 Kodeń, 18 maja 2018r.

18 maja 2023r. w Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu  odbył się XIII  Szkolny Jarmark Podlaski.  Hasłem przewodnim tegorocznego wydarzenia było „Jak to dawniej na wsi uczyć zaczynali”.

Impreza rozpoczęła się w hali widowiskowo – sportowej z udziałem władz gminy,  lokalnego samorządu, przedstawicieli duchowieństwa, nauczycieli, emerytowanych pedagogów, rodziców i uczniów.  

Dwoje uczniów z klasy 3 (opiekun T. Jowik) zaprezentowało wiersz „Moja szkoła”, będący zapowiedzią całego spotkania. Wspólną szkolną podróż rozpoczął wystąpieniem Dyrektor Jacek Malarski. Ukazał oświatę jako integralny składnik środowiska społecznego i niezbędny element kształcąco-wychowawczy młodego pokolenia. Wieś od wieków miała tradycyjny system wartości, wzorów osobowych związanych z kultem ziemi, pracą na roli, jednak ten stan ulegał zmianom i doprowadziło to do upowszechnienia szkolnictwa wiejskiego.  

Program artystyczny zainicjowali najmłodsi – pięciolatki, wykonując wiązankę tańców ludowych. Swobodna parafraza Mickiewiczowskiej Inwokacji

„Szkoło, radości i miłe wspomnienie moje,
Ty jesteś jak zdrowie,
ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
kto Cię już ukończył …”

była wstępem do widowiska „Jak to dawniej na wsi uczyć zaczynali…” – przygotowanego przez uczniów z klasy 6a (opiekun I. Podsiadły). Przedstawienie w gwarze wiejskiej ukazywało realia dawnej wsi, problem analfabetyzmu, próby założenia pierwszej szkoły dla dzieci i dorosłych.

Następnie przenieśliśmy się do czasów bez telefonów, tabletów i komputerów. Zobaczyliśmy, jak wyglądała szkoła naszych babć i dziadków. Uczniowie klasy 7a (opiekun A. Podsiadły) nagrali film w konwencji starego kina niemego. Na tle ścieżki dźwiękowej z piosenki „Powróćmy jak za dawnych lat” zaprezentowali  lekcję matematyki w dawnej szkole w Olszankach.

 Czwartoklasiści (opiekun M. Toboła i M. Saczuk) przypomnieli, że szkoła to nie tylko lekcje i siedzenie w ławkach , ale wyczekiwane przerwy. Zaaranżowali wybrane gry m.in. Ciuciubabka, Stary niedźwiedź, Kółko graniaste, Skakanie w gumę,  w które dawniej podczas przerw i po lekcjach bawili się uczniowie, czyli nasi rodzice, dziadkowie, a może nawet pradziadkowie.

 Część artystyczną zwieńczył występ chóru szkolnego (opiekun R. Hasiewicz), który wykonał piosenki ludowe: „Lipka”, „Kukułeczka”, „Czerwone jagody” oraz układ taneczny z tamburynami „Tarantella”.

          Na zakończenie rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Moja szkoła dawniej i dziś”(koordynator A. Krawczyk) – nagrodzone prace podziwialiśmy na wystawie w hali.

            Dyrektor ZPO wręczył podziękowania osobom zaangażowanym w kultywowanie i  popularyzowanie, wśród młodego pokolenia, pięknej i bogatej tradycji naszego regionu. Dzięki współpracy z zainteresowanymi nauczyciele stworzyli wystawę tematyczną  „Szkoła dawniej”,  związaną z motywem przewodnim XIII Jarmarku Podlaskiego. Stanowiła ona oprawę sceniczną całego przedsięwzięcia, następnie została przeniesiona do jedne z klasopracowni, gdzie uczniowie pod opieką wychowawców mogą przenieść się w dawne czasy. Posiedzieć w ławkach naszych pradziadków, podziwiać ich zeszyty, zobaczyć drewniane tornistry, wyposażenie sali lekcyjnej, spojrzeć na tablicę sprzed 100 lat, obejrzeć zdjęcia z budowy obecnej szkoły i odnaleźć swoich przodków na starych szkolnych fotografiach.

          „Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej.”

                 Cyprian Kamil Norwid (Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie)

 Tekst – Izabela Podsiadły
Fotografia: Magda Elwicka