WOŚP – w akcji Zespól Placówek Oświatowych w Kodniu

Zespół Placówek Oświatowych w Kodniu od wielu lat czynnie uczestniczy w akcji na rzecz WOŚP. Pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice wzięli udział w tym ważnym wydarzeniu. Akcję wspiera Urząd Gminy w Kodniu.

   W tym roku WOŚP grała pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

   Wolontariusze z gminy Kodeń wykazali się dużą aktywnością. 12 stycznia 2023r.  zorganizowana została  dyskoteka szkolna, w czasie której wolontariusze zebrali 390,30 zł. Zaplanowano również loterię fantową. Jesteśmy na etapie zbierania przedmiotów na fanty.

    29 stycznia 2023r. trzynaścioro wolontariuszy – uczniów kl.8a i 8b Szkoły Podstawowej w Kodniu wraz z opiekunami kwestowało w Kodniu, Zabłociu, Kopytowie, Kostomłotach I, Kostomłotach II , Dobratyczach . Pieniądze zbierane były do puszek, a dawcy w zamian za przeznaczenie dowolnej kwoty otrzymywali słynną naklejkę – serduszko WOŚP.

   Do akcji WOŚP aktywnie włączyli się  pracownicy oraz pensjonariusze  Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach ofiarowując pieniądze do puszki.

    Również Wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć włączył się w akcję organizując transport.  Tego dnia chętni wolontariusze wraz z opiekunami udali się do swojego sztabu – Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej w celu rozliczenia się z pieniędzy zebranych do puszek.

 Jak się okazało, mieszkańcy naszej społeczności wykazali się wielką hojnością, gdyż udało nam się uzbierać   6647,95 zł

     Uczniowie zaangażowani w tegoroczną akcję to:

 1. Antoniuk Ewelina
 2. Elwicka Magdalena
 3. Roszkowski Mateusz
 4. Huk Łukasz
 5. Józwuk Eryk
 6. Magier Dominika
 7. Martyniuk Karolina
 8. Miśkowiec Grzegorz
 9. Romaniuk Nikola
 10. Charkiewicz Amelia
 11. Leszek Aleksandra
 12. Marecki Hubert
 13. Saczuk Gabriela

           Nauczyciele odpowiedzialni za sprawne przeprowadzenie akcji :

 1. Filipek
 2. Jastrzębska
 3. Sosnowska

     Wszyscy, którzy w tym roku ciężko pracowali, wspierając akcję WOŚP zdecydowanie mogą być z siebie dumni. Dobroć, wsparcie i każda złotówka mieszkańców gminy zapewni  lepszą opiekę medyczną i specjalistyczny sprzęt. Szczególne podziękowania należą się rodzicom, na których pomoc i wsparcie zawsze można liczyć.   

         Organizatorzy dziękują wszystkim darczyńcom! 

                                                                                                                                                                           Tekst i zdjęcia:
Teresa Filipek, Maria Sosnowska, Teresa Jastrzębska