Konkursy ekologiczne – atrakcyjne nagrody

Nasza placówka przystąpiła do realizacji projektu WFOŚiGW w Lublinie „Łyk świeżego powietrza”, którego główny celem jest walka ze smogiem.

W ramach projektu chcielibyśmy przekazać jak najwięcej informacji na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne. Będziemy namawiać do zmiany codziennych nawyków, które pośrednio lub bezpośrednio wpłyną na ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Będziemy także promować programy realizowane przez WFOŚiGW i NFOŚiGW z zakresu przeciwdziałania emisjom.

Aby zachęcić dzieci i młodzież naszej szkoły do aktywnego uczestnictwa w projekcie ogłosiliśmy konkursy ekologiczne:
1. Konkurs plastyczny dla przedszkolaków oraz klas 1-3 szkoły podstawowej: „Jak dbamy o czyste powietrze?”
2. Konkurs wiedzy ekologicznej dla klas 4-6 oraz 7-8 szkoły podstawowej: „Jak wspaniale móc oddychać czystym powietrzem”.

Szczegółowe informacje o konkursach znajdziecie w zakładce „Ogłoszenia”.
Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody.