Projekt badawczy dotyczący stanu zdrowia wzroku dzieci z województwa lubelskiego

Szanowni Państwo

Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczął realizację projektu badawczego dotyczącego stanu zdrowia wzroku u dzieci z województwa
lubelskiego Lubelska Unia Cyfrowa – Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy.
Działanie jest to kontynuacją zadania, które było prowadzone w latach 2021-22 pod nazwą Pilotażowy program profilaktyki
krótkowzroczności u dzieci z klas 1 – 3 z terenu województwa lubelskiego.
Szanowni Państwo, w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, chciałbym zgłosić uczniów z klas 1- 5 do udziału w tym projekcie. Na początku, zwracam się z prośbą do rodziców uczniów z wyżej wymienionych klas o pisemną deklarację udziału dzieci w badaniu wzroku.

Pobierz – list intencyjny szkoły