Koncert Krzysztofa Niedźwieckiego

30 września w naszej szkole odbył się koncert z program profilaktyki uzależnień w formie warsztatów słowno – muzycznych pt: „Zło dobrem zwyciężaj”, w wykonaniu pana Krzysztofa Niedźwieckiego

Koncert składał się z kilku bloków tematycznych;

1. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

2. przemoc i agresja wśród dzieci

3. walka z wulgaryzmami

4. rozwiązywanie konfliktów i panowanie nad swoimi emocjami

Koncert zmuszał do przemyśleń i z pewnością pozostawi pozytywny i trwały ślad w młodych umysłach.