Bezpieczne ferie zimowe

Bezpieczne ferie, bezpieczna zima = bezpieczny “ja”- to hasło spotkania uczniów i przedszkolaków z przedstawicielami Policji i Straży Granicznej.

Przekazane informacje na temat bezpiecznych zachowań, aktywnego odpoczynku, dobrego spędzania czasu wolnego, troska o siebie i innych podczas beztroskich zabaw były inspiracją do tworzenia wspólnych plakatów.

Bądź rozważny i bezpieczny!
Aktywnie spędzaj ferie zimowe!

klasa 8a
pedagog szkolny