Akcja WOŚP w ZPO w Kodniu

Niezmiennie od wielu lat w styczniu odbywa się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 28.01.2024r. miał miejsce 32. już finał pod hasłem: ,,Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. Wolontariusze zbierali pieniądze na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

Zespół Placówek Oświatowych w Kodniu czynnie uczestniczy w akcji na rzecz WOŚP. W tym roku pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice również wzięli udział w tym ważnym wydarzeniu.

Szkolni wolontariusze wykazali się dużą aktywnością. 18.01.2024r.  zorganizowali  loterię fantową. Dochód ze sprzedaży fantów wyniósł 960 zł. Dnia 22.01.2024r. odbyła się dyskoteka, w czasie której wolontariusze zebrali 412,02. Pieniądze do puszki wrzucili także przedszkolaki oraz pracownicy ZPO.

    28 stycznia 2024r. trzynaścioro wolontariuszy – uczniów kl. 6a, 7a i 8a Szkoły Podstawowej w Kodniu wraz z opiekunami kwestowało w Kodniu, Zabłociu, Kopytowie, Kostomłotach I, Kostomłotach II , Dobratyczach. Pieniądze zbierane były do puszek, a dawcy w zamian za przeznaczenie dowolnej kwoty otrzymywali słynną naklejkę – serduszko WOŚP.

   Do akcji WOŚP włączyli się  także pracownicy oraz pensjonariusze  Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach ofiarowując pieniądze do puszki.

W dniu Finału chętni wolontariusze wraz z opiekunami udali się do swojego sztabu – Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej w celu rozliczenia się z pieniędzy zebranych do puszek. Transport zorganizował Wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć.

 Jak się okazało, mieszkańcy naszej społeczności wykazali się wielką hojnością, gdyż udało się uzbierać do puszek – 9476,38zł. Łącznie z akcjami w szkole kwota wpłacona na WOŚP to 11488,13 zł.

     Uczniowie zaangażowani w tegoroczną akcję to:

   1. Zuzanna Panasiuk

   2. Michał Szymański

   3. Adam Paciorkowski

   4. Patrycja Siwagow

   5. Jowita Falkiewicz

   6. Kamil Falkiewicz

   7. Jagoda Przychodzień

   8. Lena Kochan

   9. Sylwester Płandowski

   10. Marcelina Przychodzień

   11. Nina Panasiuk

   12. Magdalena Wołosiuk

   13. Korneliusz Martyniuk

   14. Alicja Romanowicz

   15. Maria Sacharczuk

             Nauczyciele odpowiedzialni za sprawne przeprowadzenie akcji : Teresa Filipek, Małgorzata Saczuk, Magdalena Toboła, Teresa Jastrzębska, Maria Sosnowska.

       Wszyscy, którzy w tym roku ciężko pracowali, wspierając akcję WOŚP zdecydowanie mogą być z siebie dumni. Dobroć, wsparcie i każda złotówka mieszkańców gminy zapewni  lepszą opiekę medyczną i specjalistyczny sprzęt. Szczególne podziękowania należą się rodzicom, na których pomoc i wsparcie zawsze można liczyć.   

           Organizatorzy dziękują wszystkim darczyńcom!