Sukces naszej uczennicy!!!

Pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Biała Podlaska oraz Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbył się konkurs plastyczny i literacki /opowiadanie lub  rozprawka/ „Dziwny jest ten świat” dla uzdolnionych uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych z naszego regionu.

Tematem wiodącym była treść piosenki Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”.

Uzyskane w konkursie miejsca I, II i III uprawniają do dokonania wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, dając tym samym możliwość uzyskania dodatkowych punktów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Uczennica naszej szkoły z klasy 7a Jowita Falkiewicz zajęła I miejsce w kategorii rozprawka (Temat brzmiał: Co sprawia, że się zmieniamy? Przedstaw swoje stanowisko wobec poruszonego problemu. W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego).

Podsumowanie konkursu odbyło się  podczas specjalnej gali 11.06.2024 o godz.12.30 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława. Staszica w Białej Podlaskiej. Nagrody wręczał sam Kurator Oświaty wraz z Prezydentem Miasta Biała Podlaska

Po części oficjalnej uczniowie i nauczyciele wzięli udział w warsztatach tematycznych – plastycznych i literackich. Tworzyliśmy w grupach (nauczyciele kontra uczniowie) portrety bohaterów literackich (Ebenezera Scrooge’a i Małego Księcia) a wszystko z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Open AI. Zabawa świetna!

Serdecznie gratulujemy Jowicie!!!

                                                                                                 Izabela Podsiadły