Rodzinny piknik ekologiczny 24 września 2023r

Zapraszamy na rodzinny piknik ekologiczny finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zakresu edukacji ekologicznej w ramach programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Czyste Powietrze”. Piknik odbędzie się w ramach realizowanego przez ZPO w Kodniu projektu „Łyk świeżego powietrza”.

W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o złej jakości powietrza w Polsce. Niestety sytuacja stale się pogarsza, a każdego roku z powodu smogu i zanieczyszczenia powietrza notuje się wzrost zgonów oraz poważnych chorób układu oddechowego oraz układu krążenia. Z roku na rok rosną także koszty leczenia, dlatego w interesie państwa leży walka ze złej jakości powietrzem i ochrona środowiska naturalnego. Jednym z instrumentów walki o poprawę jakości powietrza jest ogólnopolski, rządowy program priorytetowy czyli Program Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.