Lepszy start w Gminie Kodeń

 

 

 

Miło nam poinformować, iż wniosek złożony przez Gminę Kodeń pt. „Lepszy start w Gminie Kodeń” o nr FELU.10.03-IZ.00-002/23 na kwotę 720 262,88zł (dofinansowanie z UE 646 232,88zł) został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania. Będzie on realizowany w Zespole Placówek Oświatowych już od lutego 2024 roku. W  projekcie przewidziane są wyjazdy edukacyjne, doposażenie pracowni, szkolenia dla nauczycieli, utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery, ale najważniejsze to ciekawe i różnorodne zajęcia dla uczniów.

  • Zajęcia rozwijające „Młody Programista” dla uczniów klas 6 i 7 (3 grupy)
  • Zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klas 1-3 i 4-5 (5 grup)
  • Zajęcia rozwijające „Młody Przyrodnik” dla uczniów klas 4 i 5 (4 grupy)
  • Zajęcia z chemii i fizyki dla uczniów klas 7 – 8 (4 grupy)
  • Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klasy 8
  • Zajęcia z metod rozwiązywania konfliktów dla uczniów klas 6 -7 (2 grupy)
  • Zajęcia z muzykoterapii, choreoterapii, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej (łącznie 18 grup + 6 osób zajęć indywidualne)
  • Zajęcia z wykorzystaniem metody W. Sherborne, zajęcia „gimnastyki mózgu”

#FunduszeEuropejskie