Kryteria naboru uczniów na zieloną szkołę

 1. Uczestnikiem Zielonej Szkoły może być uczeń/uczennica ZPO w Kodniu.
 2. Udział ucznia w Zielonej Szkole zgłasza rodzic lub opiekun prawny ucznia wypełniając zgodę na udział ucznia w Zielonej Szkole
 3. Podczas rekrutacji uczestników Zielonej Szkoły będą brane pod uwagę:
  • brak zagrożenia oceną niedostateczną
  • wysoka frekwencja na zajęciach w szkole
  • szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły (konkursy, działalność artystyczna, charytatywna, sportowa, praca w Samorządzie Uczniowskim, działalność w kołach zainteresowań)
  • ocena ze sprawowania min. poprawna na pierwsze półrocze
  • minimalna ilość negatywnych uwag w drugim półroczu