„Czytanie jest fajne”- konkurs literacki

Cele konkursu:

 1. Inspirowanie uczniów do poszerzania swoich zainteresowań.
 2. Rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką.
 3. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów w wykorzystaniu różnych środków wyrazu.
 4. Umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
 5. Zachęcanie uczniów do aktywności twórczej.
 6. Promowanie talentów literackich uczniów.

 Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV- VIII.
 2. Zadaniem uczestników konkursu będzie ułożenie wiersza/rymowanki, hasła reklamującego książkę, bibliotekę, czytanie.
 3. Oceniane będą jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez uczestników  konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach.
 4. Pracę w postaci pliku wykonanego w programie Word, jako załącznik należy przesłać na pocztą elektroniczną na adres gwardiakh@op.pl w tytule wiadomości wpisując: Konkurs na wiersz.
 5. Do pracy należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę.
 6. Nadesłanie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 7. Termin nadsyłania prac: 06.05.2024
 8. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
 9. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
  – wiersz
  – rymowanka, hasło reklamoweLaureaci zostaną wyłonieni w dwóch grupach wiekowych: klasy IV- VI i klasy VII -VIII.Zapraszamy do uczestnictwa.

Organizatorzy: Halina Gwardiak, Izabela Podsiadły, Regina Hasiewicz