„Moja ulubiona książka” – konkurs plastyczno–czytelniczy

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 3. Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu okładki lub ilustracji do książki, którą chcieliby polecić swoim kolegom do przeczytania
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną.
 4. Praca powinna być opisana na odwrocie ( imię, nazwisko, klasa oraz tytuł ilustrowanej książki).
 5. Pracę należy wykonać w formacie A 4 dowolną techniką plastyczną.
 6. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
 7. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie do 07.05.2024
 8. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatora komisja konkursowa.
 9. Komisja Konkursowa przyzna trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.
 10. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.
 11. Najlepsze prace zostaną zamieszczone na wystawie.

Organizatorzy: Halina Gwardiak, Izabela Podsiadły, Regina Hasiewicz