,,Kartki świąteczne wielkanocne”- kreatywne pomysły tworzone sercem…

    Jak co roku Świetlica Szkolna w ZPO w Kodniu ogłosiła konkurs ,,Kartka świąteczna wielkanocna”. Zainteresowanie było bardzo duże. Na konkurs wpłynęło 131 prac. Uczniowie włożyli w to dużo serca i ogrom pracy Ogłoszenie konkursu odbyło się na apelu szkolnym dnia 27.03.2024r. Nagrody zwycięzcom wręczył dyrektor szkoły Jacek Malarski oraz przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Henryk Sacharczuk. Kartki te zostały wraz z życzeniami przekazane do instytucji i zakładów pracy oraz osób zaprzyjaźnionych z naszą Placówką. Była to inicjatywa świetlicy szkolnej dlatego też wychowawcy świetlicy wraz z dziećmi przekazywali te kartki składając życzenia świąteczne. Część kartek wraz z życzeniami została przekazana do Domu Pogodnej Starości Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Kodniu oraz Domy Pomocy Społecznej w Kostomłotach. Do tych kartek zostały dołączone drobne wiosenne prezenty wykonane przez Karola- ucznia klasy 7a. Do akcji świątecznej włączyła się też grupa wolontariatu ,,Pomocna dłoń” oraz Samorząd Uczniowski. Uczniowie zaangażowani w akcję to Alicja R., Maria S. i Zuzanna P z klasy 6a, Gabriela K. z klasy 7a, Zuzanna P i Michał S. z klasy 8a. Dzięki ich zaangażowaniu osoby starsze, samotne i chore z naszej gminy otrzymali kartki wraz z życzeniami. Szczególnie chodzi nam o pokazanie, że pamiętamy o tych osobach ale też uczymy się wrażliwości na drugiego człowieka. Pamiętajmy o innych szczególnie przed świętami! Dobro wraca.

Artykuł: Alicja Romanowicz -ucz. kl. 6 a