Wyniki konkursu plastyczno-czytelniczego „Moja ulubiona książka”

Uczniowie klas 1-6 brali udział w ogłoszonym przez bibliotekę szkolną konkursie plastyczno – czytelniczym “Moja ulubiona książka” na projekt okładki lub ilustracji do książki, którą chcieliby polecić swoim kolegom do przeczytania.

Celami konkursu było:

  1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
  3. Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.

Do konkursu przystąpiło 43 uczniów z klas 1-3 i 1 uczennica z klas 4-6. Komisja konkursowa wybrała prace, które zostaną nagrodzone. Poniżej zostały przedstawione wyniki.

 klasy 1-3

I miejsce

Agnieszka Głowacka, kl. 2b

II miejsce

Kozaczuk Anna, 3b

III miejsce

Chochowska Rita, 3b

klasy 4-6

I miejsce

Magdalena Majek, 5a