Szkoła pamięta

Kolejny raz nasza szkoła przystąpiła do akcji „Szkoła pamięta”. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o polskich bohaterach, szczególnie tych związanych z historią danego miejsca i regionu.

W ramach przedsięwzięcia młodzież ZPO w Kodniu odwiedziła miejsca pamięci, uporządkowała groby żołnierskie, paliła znicze i wspominała osoby ważne dla lokalnej wspólnoty. W akcję ,,Szkoła pamięta” zaangażowali się nie tylko uczniowie, ale również rodzice i nauczyciele.

       W dniach 24.10-1.11.2023 r. zostały zorganizowane następujące działania:     

  • zbiórka zniczy w szkole;
  • uporządkowanie mogił żołnierskich znajdujących się na terenie naszej gminy: w Elżbiecinie, Kostomłotach, Kopytowie, Okczynie, Wólce Zabłockiej oraz Dobratyczach;
  • posprzątanie Mogiły Powstańców, grobów powstańców styczniowych oraz zabytkowych pomników znajdujących się na kodeńskich cmentarzach;
  • zapalenie zniczy na mogiłach żołnierskich, grobach nauczycieli, pracowników, uczniów oraz w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami w historii Kodnia: Pomnik Niepodległości, Pomnik Powstania Styczniowego.

Dzięki akcji „Szkoła pamięta” dzieci i młodzież uczą się nie tylko szacunku do polskiej tradycji, ale również pielęgnują w sobie miłość do ojczyzny i pamięć historyczną.

Organizatorem akcji był Samorząd Uczniowski oraz grupa wolontariatu „Pomocna dłoń” pod opieką pań: Teresy Filipek, Małgorzaty Saczuk i Magdaleny Toboły.