Akcja ,,Góra Grosza” w naszej szkole

W dniach od 2 listopada do 31 grudnia odbyła się w naszej szkole wielka zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.

Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyli. W ten sposób wsparli Towarzystwo Nasz Dom, a tym samym pomogli swoim rówieśnikom w całej Polsce, którzy nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych.Towarzystwo to udziela bowiem wsparcia dzieciom z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Po zakończeniu akcji przyszła pora na podliczenie wszystkich pieniędzy wrzuconych do skarbonek klasowych. Zajęły się tym przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie naszej szkoły zebrali łącznie 42,5 kg monet, co dało sumę 815, 07zł. Kilka klas zasługuje na wyróżnienie, ponieważ uzbierali naprawdę mnóstwo monet. Oto one:

  1. klasa 3a – 7,4 kg (na jednego ucznia: 0,46 kg)
  2. klasa 7a – 6,8 kg (0,27 kg)
  3. klasa 5a – 4,97 kg (0,21 kg)
  4. klasa 1a – 4,29 kg (0,20 kg)
  5. klasa 4a – 4,62 kg (0,18 kg)

Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

                                                        Opiekunowie SU- Małgorzata Saczuk
Magdalena Toboła