Mikrokosmos

Pierwotniaki to organizmy znajdujące się w zasięgu naszego wzroku, ale zbyt małe, aby można było je zobaczyć nieuzbrojonym okiem. Korzystając z mikroskopów pracowni biologicznej naszej szkoły możemy zagłębić się w […]

Mikrokosmos Read More »