20 września Święto Szkoły, XXX rocznica nadania szkole imienia Kpt. Michała Fijałki

               Uroczyste obchody Dnia Patrona stały się tradycją naszej szkoły. Dzień 20 września został na stałe wpisany do kalendarza uroczystości szkolnych, ponieważ tego dnia 1992 roku szkoła otrzymała sztandar i  imię kpt. Michała Fijałki.

                W bieżącym roku wypadła 30. rocznica tego wydarzenia. Jest to także 39 rocznica śmierci Patrona szkoły, dlatego przed uroczystym apelem szkolnym uczestniczyliśmy w kościele we Mszy Świętej w intencji świętej pamięci Michała i Antoniny Fijałków oraz wszystkich tych, którzy swoje życie poświęcili naszej ojczyźnie w walce jak i w ciężkiej, znojnej pracy.

Imprezę uświetnili zaproszeni goście:

 Wójt Gminy Kodeń  Jerzy Troć, rodzina naszego Patrona: córka –  Danuta Bańko i Grzegorz Fijałka najmłodszy syn Kapitana, który przybył do nas z Wiednia. Wielebni księża : o. Michał Hadrich – proboszcz parafii św. Anny w Kodniu, ks. Jan Grajko – proboszcz parafii pod wezwaniem Archanioła Michała w Kodniu, ks. Tomasz Wołosik – proboszcz parafii św. Jana Teologa w Kopytowie. Przewodnicząca Rady Gminy Kodeń p. Barbara Radecka,  p. Andrzej Krywicki – zastępca Wójta Gminy Kodeń, p. major Straży Granicznej Andrzej Kupracz – komendant placówki Straży Granicznej w Kodniu, długoletni przewodniczący Rady Rodziców – p. Jerzy Filipek – radny Gminy Kodeń, p. Mariusz  Zańko – sekretarz Gminy Kodeń, p. Ewa Rafałko – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kodniu, p.  Henryk Sacharczuk – przewodniczący Rady Rodziców.

               Na początku w hali widowiskowo – sportowej najmłodsi – pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali przyjęci w poczet braci szkolnej. Otrzymali dyplomy i pamiątkowe znaczki. Zaprezentowali część artystyczną gorąco oklaskiwani przez zebranych i rodziców, którzy towarzyszyli swoim dzieciom w tak ważnym dla nich dniu.

               Dyrektor ZPO – Jacek Malarski w swoim przemówieniu sięgnął do roku 1992 i przypomniał motywy wyboru Patrona oraz towarzyszące temu przygotowania. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. W dalszej części uczniowie z klas 8 i klasy 6 wraz z chórem szkolnym przedstawili montaż słowno – muzyczny o Armii Krajowej i kpt. Michale Fijałce pt.” …Za waszą wiarę, co kłamać nie umie, za waszą moc, która dała wam czyny…”. Młodzi aktorzy przedstawili koleje życia Patrona  i szlak bojowy AK na tle wydarzeń II wojny światowej.

Wysłuchaliśmy pieśni: „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Serce w plecaku”, „Pieśń o tym przypomni”, „Taki kraj”.

               W dalszej części nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Patron naszej szkoły”. Najlepsze prace wykonane przez uczniów zostały wręczone rodzinie patrona, która z kolei przekazała naszej placówce cykl fotografii prezentujących życie kpt. Michała Fijałki.

Celebracja takich uroczystości to podtrzymywanie tradycji narodowych, propagowanie dobrego imienia szkoły i tworzenie historii miejsca, w którym zaczyna się całą edukację.