Odsłonięcie muralu 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK

23 czerwca 2022r. w naszej szkole odbyła się uroczystość odsłonięcia na budynku szkoły  muralu patriotycznego poświęconego 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Inicjatorem powstania muralu była Gmina Kodeń i Towarzystwo Przyjaciół Kodnia. Powstał on dzięki sponsorom: Instytutowi Pamięci Narodowej, Spółce CARGOTOR, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego i Fundacji „Kocham Podlasie” Senatora Grzegorza Biereckiego.

     Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego apelu, na którym obecni byli: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk; pan Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego; Wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć; Małgorzata Kiec – dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Kuratorium Oświaty; Andrzej Sokolewicz – Prezes Zarządu Spółki CARGOTOR; Kamil Paszkowski – Dyrektor Biura Senatora Grzegorza Biereckiego; doktor Jacek Romanek – Naczelnik Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej z Lublina; Mariusz Stefański ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej reprezentującego środowisko lubelskie 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty; Barbara Radecka – przewodnicząca Rady Gminy w Kodniu, a wraz z nią  radni Gminy Kodeń; Mariusz Kiczyński – przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego; Tomasz Andrejuk – radny powiatu bialskiego.

       Zaproszenie na uroczystość przyjęli przedstawiciele służb mundurowych: młodszy inspektor Krzysztof Gdula – Komendant Komisariatu Policji w Terespolu; major Mariusz Rędzia – dowódca Zgrupowania Zadaniowego „Kodeń”, z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej; major Sławomir Miroński – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej; major Andrzej Kupracz – komendant placówki Straży Granicznej w Kodniu.

      Obecni byli również: nadleśniczy Piotr Musiał – z Nadleśnictwa Chotyłów; przedstawiciele Spółki Cargotor; Tomasz Szajewski– Prezes Stowarzyszenia Lubelskiej Grupy Historycznej imienia  Żołnierzy Wyklętych wraz z grupą rekonstrukcyjną „Niepodległa”; Radosław Sebastianiuk – radny Rady Powiatu bialskiego wraz z przedstawicielami Kresowego Bractwa Strzelców Kurkowych im. Orla Białego w Terespolu; Łukasz Jaszczuk – Zastępca Wójta Gminy Sławatycze, członek Stowarzyszenia Lubelska Grupa Historyczna; Mariusz Zańko – sekretarza Gminy Kodeń; Henryk Sacharczuk – przewodniczący Rady Rodziców;  przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Kodnia.

       Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu wszystkich zaproszonych gości przez przewodniczącą SU, rozpoczęły się przemówienia. Pierwszy głos zabrał Dyrektor ZPO w Kodniu Jacek Malarski, który przybliżył zgromadzonym dzieje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz jej związki z Kodniem i Lubelszczyzną. Następnie przemawiali: Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Kamil Paszkowski – Dyrektor Biura Senatora Grzegorza Biereckiego oraz Małgorzata Kiec – dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

      O oprawę artystyczną uroczystości zadbał chór szkolny. Zgromadzeni wysłuchali pięknych pieśni: ,,Pieśń o tym przypomni” oraz ,,Wołyń 1943”, a także recytacji pieśni 27. WDP AK pt. ,,Wołynia ziem strzeżemy zbrojnie”.

       Podczas apelu rozstrzygnięto konkursy tematyczne zorganizowane w naszej szkole w celu popularyzacji wiedzy o 27. WDP AK i kształtowania postaw patriotycznych:

  1. Konkurs wiedzy o 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK dla klas IV-VIII

W konkursie wzięło udział 46 uczniów. Nagrodzeni zostali:
– kat. klas IV-VI
I miejsce Patrycja Siwagow kl. VIa
II miejsce Paweł Panasiewicz kl. IVa
III miejsce Michał Szymański kl. VIa
wyróżnienia: Jowita Falkiewicz kl. Va, Kamil Falkiewicz kl. Va
– kat. klas VII-VIII
I miejsce Jarosław Jakimowicz kl. VIIIb
II miejsce Emilia Symeczko kl. VIIIa
III miejsce Gabriela Saczuk kl. VIIa
wyróżnienia: Mateusz Roszkowski kl. VIIb, Mateusz Majek kl. VIIIb

  1. Konkurs plastyczny „Ścieżkami historii” dla klas I-III

I miejsce Norbert Falkiewicz kl. IIb
II miejsce Natalia Rajkiewicz kl. IIa
III miejsce Lena Tur kl. Ia
wyróżnienia: Wiktoria Piszczek kl. Ia, Hanna Jemielniak kl. Ia, Sandra Pietrusik kl. Ia

  1. Konkurs literacki „Ścieżkami historii” dla klas VI-VIII

– kat. wiersz
I miejsce Dominika Magier kl. VIIb
II miejsce Pola Podsiadły kl. VIIIa
III miejsce Anna Wereszczyńska kl. VIIIb
wyróżnienie: Emilia Symeczko kl. VIIIa

– kat. kartka z pamiętnika
I miejsce Karolina Pawelec kl. VIIb
II miejsce Marta Litwiniuk kl. VIIIb
III miejsce Michał Szymański kl. VIa
wyróżnienie: Mateusz Majek kl. VIIIb

     Sponsorem nagród był Instytut Pamięci Narodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz ZPO w Kodniu. Upominki wyróżnionym uczniom wręczyli: przedstawiciel IPN-u, Pan Marszałek Michał Mulawa oraz Dyrektor ZPO pan Jacek Malarski.

      Po apelu wszyscy przeszli na zewnątrz, gdzie odbyła się druga część uroczystości – odsłonięcie muralu poświęconego 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Uroczystego zerwania wstęgi dokonali przedstawiciele Sponsorów muralu oraz Wójt Gminy Kodeń. Następnie Wójt pan Jerzy Troć podziękował wszystkim sponsorom i wręczył im symboliczne upominki.