Lubelski Kurator Oświaty – klasy ósme

RODZICE UCZNIÓW Z KLAS ÓSMYCH
Szanowni Państwo, Rodzice uczniów z klas VIII, pragnę poinformować, że Lubelski Kurator Oświaty, organizuje kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów z klasy VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”. Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 2 marca 2023 r. o godz. 17:00 (czwartek).
Link do spotkania: KLIKNIJ
Informacja do Państwa znajduje się również na Librusie.