Dzień Edukacji Narodowej

W piątek, 13 października w naszej szkole miały miejsce uroczyste obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. O godzinie 10:00 rozpoczął się apel podczas którego  przewodnicząca szkoły wspomniała o szczególnie ważnej dla edukacji, obchodzonej w tym roku okrągłej 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. To w 1773 r. z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego – ówczesnego króla Polski została powołana komisja, której zadaniem była: odbudowa systemu oświaty w Rzeczypospolitej między innymi poprzez: ujednolicenie systemu kształcenia, opracowanie regulaminów szkolnych, programów nauczania oraz podręczników.

Następnie część artystyczną przedstawili uczniowie klas 4 wraz z chórem szkolnym. Podczas występu uczniowie podziękowali nauczycielom i złożyli życzenia. Na wspólne świętowanie licznie przybyli zaproszeni goście. Dzień Edukacji Narodowej znowu zapisał się w historii naszej szkoły.

Czternastego października
wpisujemy do dziennika
dobre stopnie wszystkim,co pracują w szkole!
Za wysiłki i za trudy
nikt nagrody nie odmówi właśnie w święto Edukacji Narodowej!

Chociaż trzeba mieć cierpliwość jak aniołów sto,
by z uśmiechem przekazywać tyle wiedzy,
Nauczyciel to potrafi,bez wyjątku aż do piątku
no a za to od nas szóstka się należy!

Fragment piosenki „14 października”

Tekst: M.Szmytko