Wydarzenia – ostatnio zakończone

Zebranie z rodzicami

Dnia 11 września 2023 r. odbędzie się spotkanie z rodzicami.
1. Godz. 16:00 - SPOTKANIE OGÓLNE sali gimnastycznej:
- informacje ogólne - dyrektor ZPO;
- organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej-pedagog specjalny;
- organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie - nauczyciel prowadzący zajęcia;
2. Spotkanie w klasach z wychowawcami (wybory oddziałowych rad rodziców) - po spotkaniu ogólnym;
3. Spotkanie rodziców, uczniów i nauczycieli, w związku z wyjazdem do Grecji w ramach programu Erasmus+ (spotkanie w bibliotece szkolnej) - ok. godziny 17:00