Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Uroczysty apel rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Julia Bojczuk, meldując młodzież ZPO na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021.

Po wystąpieniu dyrektora szkoły p. Jacka Malarskiego, zastępcy Wójta Gminy Kodeń p. Andrzeja Krywickiego oraz przewodniczącego Rady Rodziców p. Henryka Sacharczuka, głos w imieniu tegorocznych absolwentów zabrała uczennica Martyna Rajkiewicz.

SZANOWNA DYREKCJO! KOCHANI NAUCZYCIELE! DRODZY RODZICE!
Dzisiejsza uroczystość jest dla nas ósmoklasistów, szczególnie ważna. Dziś po raz ostatni przyszliśmy do tej szkoły, ostatnia lekcja, ostatni dzwonek, ostatnie spotkanie z przyjaciółmi. Przyszliśmy pożegnać naszą szkołę i wszystkich tych, którzy pracowali z nami i nad nami. Tych, którzy zabiegali o to, by z nas wyrośli ludzie mądrzy, odpowiedzialni, umiejący ofiarować swoje serce innym. Spędziliśmy razem 8 lat. Tu przeżywaliśmy radości sukcesów i gorycz porażek. Tu znaleźliśmy przyjaciół i wspólnie poznawaliśmy otaczający nas świat. Każdy z nas pozostawił w tej szkole cząstkę siebie. Dziś serca nasze przepełnia nie tylko radość z o otrzymanego świadectwa ukończenia szkoły, ale także smutek z powodu rozstania z tym wszystkim, co stanowiło istotę naszego życia w ciągu ostatnich ośmiu lat. I choć nieraz przysparzaliśmy wielu zmartwień naszym nauczycielom, chcielibyśmy, aby w ich pamięci pozostały tylko te lepsze chwile.

Teraz nadszedł czas rozstania, kończy się wspólna droga.
Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile w trudzie nieustannym
Wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?
Chciałbym wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia.

Teraz czeka nas nowa szkoła, nowi koledzy i koleżanki, nowi nauczyciele. Życie będzie stawiało przed nami coraz to nowe problemy, których rozwiązanie będzie coraz trudniejsze. Z każdym dniem będziemy wchodzić w świat ludzi dorosłych.

O to chodzi jedynie,
By naprzód iść wciąż śmiało.
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej niż się chciało.

My jednak mamy nadzieję, że dojdziemy do upragnionego celu. Przecież to nasi nauczyciele uczyli nas wytrwałości, uporu, dodawali odwagi, zachęcali do działania.

Mam zaszczyt w imieniu tegorocznych absolwentów serdecznie podziękować całemu Gronu Pedagogicznemu za trud, opiekę, za przekazaną nam wiedzę.

Dziękujemy!

Następnym punktem uroczystości było przekazanie przez absolwentów szkoły podstawowej młodszym kolegom symbolu szkoły – szkolnego sztandaru.

Dotychczasowy chorąży:
„Przekazujemy Wam sztandar- symbol naszej szkoły, opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie szkołę.”

Nowy chorąży ślubował:
,,Przyjmując sztandar Szkoły Podstawowej imienia kapitana Michała Fijałki w Kodniu przyrzekamy uroczyście: nosić go dumnie, przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów, szanować dobre imię naszej szkoły i godnie ją reprezentować.”

Potem ponownie głos zabrała przewodnicząca SU. Wszystkim uczniom podziękowała za wytrwałość i pracę w tym trudnym roku, a nauczycielom za przekazywanie wiedzy, za cierpliwość, pomoc w chwilach zawahania oraz za to wszystko czego nie da się opisać słowami.

Miniony rok obfitował w wiele radości, sukcesów i zwycięstw. Spowodowała to przede wszystkim ciężka praca uczniów i nauczycieli, która wydała owoce. Dziś możemy się nimi pochwalić.

Kolejna część apelu była niezwykle przyjemna dla wszystkich, a szczególnie dla nagradzanych.

I. Nagrody Wójta Gminy Kodeń otrzymali:

 • Nikola Jabkiewicz kl. 8a
 • Amelia Marchewka kl.8a
 • Zofia Sabat kl.8a
 • Oliwer Jabkiewicz kl. 7b
 • Martyna Rajkiewicz kl. 8a

II. Tytuł Wybitnego Absolwenta Szkoły Podstawowej im. Kapitana Michała Fijałki otrzymały:

 • Martyna Rajkiewicz
 • Julia Bojczuk

III. Uczniowie wyróżnieni za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:

Klasa 3a

 • Anna Drobczuk
 • Maja Falkiewicz
 • Szymon Gutko
 • Marta Kalinowska
 • Maja Kamińska
 • Jakub Mikołajczuk
 • Paweł Panasiewicz
 • Alicja Romanowicz
 • Maria Sacharczuk
 • Alicja Toboła
 • Marcin Wojewoda

Klasa 4a

 • Jowita Falkiewicz
 • Dawid Filipowicz
 • Magdalena Majek
 • Kamil Falkiewicz
 • Lena Kochan
 • Michał Grajko
 • Korneliusz Martyniuk
 • Szymon Rafałko
 • Igor Niczyporuk

Klasa 5a

 • Michał Szymański
 • Patrycja Siwagow
 • Sylwester Płandowski

Klasa 6a

 • Dominika Magier
 • Mateusz Roszkowski
 • Patryk Magier

Klasa 6b

 • Gabriela Saczuk
 • Aleksandra Leszek

Klasa 6c

 • Piotr Głowacki
 • Karolina Pawelec

Klasa 7a

 • Emilia Symeczko
 • Pola Podsiadły

Klasa 7b

 • Marta Litwiniuk
 • Mateusz Majek
 • Jarosław Jakimowicz
 • Magda Krygier

Klasa 8a

 • Michał Kochan
 • Martyna Rajkiewicz
 • Kinga Danieluk
 • Julia Bojczuk

IV. Za 100% frekwencję nagrody otrzymali:

 • Julia Andrejuk kl. 1b
 • Paweł Andrejuk kl. 1b
 • Kornelia Wojewoda kl. 1b
 • Marcin Wojewoda kl. 3a
 • Jowita Falkiewicz kl. 4a
 • Mateusz Roszkowski kl. 6a
 • Jarosław Jakimowicz kl. 7b

V. Za czytelnictwo wyróżnieni zostali:

 • Norbert Falkiewicz kl. 1b
 • Gabriela Szymańska kl. 1b
 • Laura Semeniuk kl. 2a
 • Jowita Falkiewicz kl. 4a
 • Michał Szymański kl. 5a

VI. Za pracę w Samorządzie Uczniowskim nagrody otrzymali:

 • Julia Bojczuk
 • Michał Kochan
 • Kinga Danieluk
 • Kinga Ryl
 • Łukasz Marecki
 • Amelia Marchewka
 • Gabriela Marecka
 • Martyna Rajkiewicz

VII. Za pracę w chórze szkolnym nagrodzone zostali:

 • Kinga Danieluk
 • Julita Marchewka
 • Wiktoria Romaniuk

VIII. Za działalność w grupie wolontariatu ,,Pomocna dłoń” nagrody otrzymali:

 • Julia Bojczuk
 • Julita Marchewka
 • Kinga Ryl
 • Łukasz Marecki
 • Patryk Filimon
 • Amelia Marchewka
 • Maja Małachowicz
 • Jan Kuzawski
 • Maciej Petrus
 • Martyna Rajkiewicz

Nagrodzone zostały również dwie uczennice, które wzięły udział w konkursach.

Martyna Rajkiewicz z kl. 8a – zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym ,,Dziwny jest ten świat” organizowanym przez IV Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej. Opiekunem uczennicy była pani Regina Hasiewicz.

Kinga Danieluk kl. 8a –  wzięła udział i znalazła się w gronie finalistów 31. Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadanie olimpijskie, zorganizowanego przez Polski Komitet Olimpijski pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Opiekunem uczennicy była pani Ewa Tomaszewska.