XXVII rocznica nadania Szkole Podstawowej im. kpt. Michała Fijałki

20 września 2019r. w naszej placówce odbył się apel poświęcony XXVII rocznicy nadania Szkole Podstawowej im. kpt. Michała Fijałki. W uroczystości wzięli udział m.in. córka kpt. Michała Fijałki Danuta Bańko oraz Wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć. Część artystyczną na tą część apelu przygotowały klasy 6a i 7a.

Bohaterami drugiej części apelu były klasy pierwsze. To one w obecności starszych kolegów, nauczycieli, zaproszonych gości, a przede wszystkim rodziców złożyły uroczyste ślubowanie stając się pełnoprawnymi uczniami szkoły podstawowej. Po ślubowaniu pierwszaki zaprezentowały przygotowaną na tę okazję część artystyczną.