Wyniki egzaminów gimnazjalnych 2017

Egzamin gimnazjalny przeprowadzony był od 19 do 21 kwietnia 2017 r. Składał się on z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Nasi uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki, przewyższające średnie wyniki w powiecie, województwie jak i całej Polsce.

Z języka polskiego – 76,9% (województwo – 70,7%) 

Z historii i wiedzy o społeczeństwie – 59,7% (województwo – 59,1%)

Z matematyki – 52,6% (województwo – 46,7%)

Z przedmiotów przyrodniczych – 62,6% (województwo – 52,9%)

Z języka angielskiego (część podstawowa) – 71,9% (województwo – 66,0%)

Z języka angielskiego (część rozszerzona) – 51,9% (województwo – 47,1%)

Z języka rosyjskiego (część podstawowa) – 76,3% (województwo – 59,6%)

Z języka rosyjskiego (część rozszerzona) – 48,8% (województwo – 30,7%)

Serdecznie gratulujemy i życzymy dostania się do wybranych szkół, a z takimi wynikami raczej nie będzie to takie trudne.