Projekty z zakresu profilaktyki

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice
 
W ramach programu wychowawczo-profilaktycznego placówki na rok szkolny 2021/22, chcielibyśmy zrealizować dwa projekty z zakresu profilaktyki zintegrowanej: Archipelag skarbów i Nawigacja na każdą pogodę.
Wybrane projekty wpisują się w realizację zadań wynikających z Podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/23, są również rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 
 

Zgoda na udział dziecka w programie profilaktycznym „Archipelag skarbów”