Otwarcie pracowni biologicznej

25 września w naszej placówce miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni biologicznej. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczyciela biologii p. Zbigniewa Gwardiaka wzięli udział w konkursie „25 na piątkę z plusem”. Organizatorem konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Nagrodą w konkursie było 35000 zł. na wyposażenie pracowni biologicznej.

Tę doniosłą uroczystość swoją obecnością uświetnili: pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, pan Jerzy Troć – Wójt Gminy Kodeń, pan Piotr Szczepanik – Lubelski Wicekurator Oświaty, pani Małgorzata Kiec – dyrektor Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, pan Grzegorz Grzywaczewski – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie, pan Tomasz Andrejuk – radny powiatu bialskiego, Ojciec Krzysztof Wrzos – wikariusz parafii św. Anny w Kodniu, siostra Iwona Filipiuk z zakonu Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kodniu, pan Mariusz Wenio – leśniczy z Kopytowa, pan Waldemar Sobechowicz – leśniczy z Zabłocia, pan Piotr Skolimowski – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kodniu oraz pan Henryk Sacharczuk – przewodniczący Rady Rodziców.

Pan Dyrektor Jacek Malarski nie krył radości z faktu znalezienia się w zaszczytnym gronie 25 szkół województwa lubelskiego, które zostały uhonorowane tą wyjątkową nagrodą.  Nowoczesne pomoce dydaktyczne z pewnością wpłyną na jakość i atrakcyjność pracy na lekcjach podczas realizacji podstawy programowej, a także wzbogacą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Wśród zakupionych pomocy znalazły się m.in.: wysokiej klasy mikroskopy, mikroskopy stereoskopowe, lornetki, aparat fotograficzny, modele anatomiczne, sprzęt laboratoryjny wraz z odczynnikami, mierniki środowiskowe, mikroskop z kamerą oraz wiele innych elementów wyposażenia pracowni.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: pan Robert Gmitruczuk, pan Jerzy Troć, pan Piotr Szczepanik, pani Małgorzata Kiec, oraz pan Jacek Malarski.

Całość uświetnił występ chóru szkolnego pod dyrekcją pani Reginy Hasiewicz oraz inscenizacja przygotowana przez uczennice klasy 7a pod kierunkiem pani Doroty Kłosowskiej, promująca działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego „Kargul i Pawlak”.

Mały pokaz technik mikroskopowania zaproszonym na uroczystość gościom zaprezentowali uczniowie siódmych oraz ósmych klas.