Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

9 lipca 2021 r. w sekretariacie szkoły będzie można odebrać zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty .

Osoby odbierające zaświadczenia zobowiązane są do: 

  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • korzystania z własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń