Nowy plan zajęć, ogłoszenie w sprawie rekrutacji

Plan zajęć szkolnych od 1 lutego 2021


O G Ł O S Z E N I E

w sprawie rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola Samorządowego w Kodniu
na rok szkolny 2020/2021

         Zgodnie z rozporządzeniem NR 1/2021 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu, w dniu 28.01.2021r. Komisja Rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła wszystkie wnioski.

                                                                                                        Dyrekcja ZPO w Kodniu