Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ)

Szkoła Podstawowa im. kpt. M. Fijałki w Kodniu w bieżącym roku otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej  i będzie realizować projekt – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem tego programu jest wzmocnienie:

-zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

-potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych.

Szkoła na zakup książek wyda w sumie 15000 zł, w tym 12000- środki pochodzące z dotacji oraz 3000 zł – wkład własny (udział własny organu prowadzącego dla wszystkich szkół i bibliotek pedagogicznych ustalono  w wysokości 20% całości zadania). Jest to bardzo znacząca kwota dla naszego budżetu. Książki należy kupić do końca 2018 roku.

Dzięki środkom z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  biblioteka szkolna będzie miała możliwość wzbogacenia swojej oferty o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie użyteczne w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Chcielibyśmy  zakupić nowości wydawnicze  z literatury dziecięcej i młodzieżowej, popularnonaukowe, literaturę obcojęzyczną  oraz, co najważniejsze, uzupełnić i odnowić lektury szkolne.   W zakupach uwzględnimy również potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Listę propozycji  książek stworzą uczniowie, rodzice i nauczyciele.W tym celu przeprowadzone zostaną ankiety, skonsultujemy się również z biblioteką publiczną Każdy będzie mógł zgłosić swoją propozycję. Mile widziane są wszelkie pomysły i wskazówki.

Halina Gwardiak