„Mistrz Ortografii”

            W roku szkolnym 2016/2017 po raz kolejny – 12-y odbył się konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii” szkoły podstawowej i „Mistrz Ortografii” gimnazjum.

            Ortografia jest jednym z istotnych elementów sprawności językowej. To warunek efektywnego przekazu myśli w tekście pisanym. Już najmłodszy uczeń powinien mieć świadomość, że zapis zgodny z normą ortograficzną ułatwia czytanie oraz zrozumienie tekstu, zapobiega ewentualnym zakłóceniom w odbiorze. Musimy jednak pamiętać, że polska ortografia nie jest łatwa, niektóre jej zasady są niekonsekwentne, inne zaś wymagają pewnej wiedzy językowej.

Nauczyciele języka polskiego mieli możliwość sprawdzenia, jaki poziom sprawności językowej pod względem ortograficznym prezentują ich uczniowie, a analiza wyników konkursu pozwoliła na opracowanie konkretnych propozycji rozwiązań, które wpłynęłyby na podniesienie poziomu sprawności językowej uczniów. Powtórzone, „odświeżone” zasady ortograficzne, przypomniane wyjątki przydadzą się uczniom na każdej lekcji oraz w czasie egzaminu gimnazjalnego.

            W roku szkolnym 2016/2017 „Mistrzem Ortografii” Szkoły Podstawowej im. kpt. M. Fijałki został

            Rafał Komor – kl.6a

II miejsce – Julia Bojczuk – kl. 4a

III miejsce  – Daniel Onyszczuk – kl.6a

            „Mistrzem Ortografii” Gimnazjum im. J. Sapiehy w Kodniu została

            Marta Onyszczuk – kl. IIIA

II miejsce – Sylwia Hasiewicz – kl. IIIA

III miejsce – Michał Onyszczuk – kl. IIIA

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy!

Izabela Podsiadły