,,Lubelszczyzna dla Syrii”

                                      „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,
                                                                  nie przez to co ma, lecz przez to , czym dzieli się z innymi.”
                                                                                                                              Jan Paweł II

W  dniach 20-23 lutego 2018r. w Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu odbyła się akcja „Lubelszczyzna dla Syrii” ogłoszona i objęta honorowym patronatem wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka.

Akcja „Lubelszczyzna dla Syrii” jest owocem spotkania  syryjskiego duchownego ojca Ibrahima Al-Sabbagh’a z wojewodą lubelskim profesorem Przemysławem Czarnkiem.  W trakcie spotkania ojciec Ibrahim, który jest proboszczem parafii św. Franciszka w Aleppo, przedstawił wojewodzie  lubelskiemu sytuację mieszkańców Syrii z pozycji duchownego, który ostatnie lata w pełni poświęcił pomocy poszkodowanym. Wiedza pozyskana z rozmowy z syryjskim duchownym oraz nawiązanie współpracy z organizacją kościelną Pomoc Kościołowi w Potrzebie, której dyrektorem jest ks. prof. Waldemar Cisło, pozwoliła na szybkie działanie, czego efektem jest akcja charytatywna „Lubelszczyzna dla Syrii”.

Celem przedsięwzięcia jest zebranie pieniędzy na odbudowę i remont syryjskich domów, które zostały zniszczone przez wojnę. Jak podkreślał ks. prof. Cisło pilną potrzebą jest także odbudowa szkół.

 Na terenie naszej placówki w ramach tej akcji przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:

  • zbiórkę pieniędzy do puszki
  • sprzedaż ciast upieczonych przez uczniów i rodziców .

Uczniom zaangażowanym w akcję udało się  zebrać  573,21 zł.

Pieniądze zostały wpłacone na konto bankowe organizotorów.

Akcję przeprowadzili uczniowie klasy II B gimnazjum: Błażej Szkodziński, Adam Mackiewicz, Paweł Sawicki, Bartłomiej Wołosiuk i Michał Onyszczuk.  Opiekunem  na terenie szkoły była p. Teresa Filipek.

W akcję można również włączyć się, wpłacając datki pieniężne bezpośrednio na konto bankowe – 63 1020 4900 0000 8502 3055 5762 z dopiskiem “Lubelszczyzna dla Syrii” lub wysyłając SMS o treści RATUJE pod numer 72405 (koszt 2,46 z VAT).

Pamiętajmy, że każdy przejaw wsparcia jest dla potrzebujących znakiem miłości do drugiego człowieka i potrafi odrodzić w cierpiącym nadzieję i wiarę na powrót do godnego i spokojnego życia w swojej Ojczyźnie.

Nie zapominajmy też, że wiele dobra przychodzi do nas w drugim człowieku.

Społeczność naszej szkoły wielokrotnie już udowodniła, że potrafi okazać  solidarność z ludźmi potrzebującymi pomocy.

Za postawę pełną miłości i zrozumienia serdecznie dziękujemy.

Grupa wolontariatu,,Pomocna Dłoń”

Tekst i zdjęcia:
Michał Onyszczuk
Teresa Filipek