Rekrutacja do przedszkola

Rodzice proszeni są o złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka.