Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

W zakładce „Kalendarz” jest już dostępne aktualne kalendarium szkoły na nowy rok szkolny 2017/2018.

Dyrekcja szkoły zastrzega sobie możliwość zmian proponowanych w kalendarium dat niektórych z planowanych wydarzeń.

Proponowane dni wolne:  9.04.2018; 2.05.2018; 4.05.2018; 1.06.2018  – dla wszystkich

                                            18.04.-20.04.2018 r. – dodatkowo dla II klas gimnazjum