Informacje na rozpoczęcie roku szkolnego

1. Informacja dyrektora Zespołu

2. Kursy autobusów – Północ i Południe

3. 10 zasad dla ucznia i wskazówki dla rodzica

4. Karta zgłoszenia do świetlicy