Informacja dyrektora szkoły

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice
Otrzymujemy informacje od rodziców, a także uczniów o problemach związanych z prowadzonymi zajęciami i utrudnieniach w kontaktach z nauczycielami prowadzącymi zajęcia. Pragnę wyjaśnić kilka podstawowych kwestii z tym związanych.
1. Kolejny raz w tym roku znajdujemy się w sytuacji dla szkoły nietypowej, pomimo wcześniejszych doświadczeń, nie jesteśmy  – jako szkoła w 100%  przygotowani, przede wszystkim pod względem technicznym.
2. Od 26.10 rozpoczęliśmy zdalne nauczanie w klasach   4-8 szkoły podstawowej, realizujemy je w oparciu o narzędzia wykorzystywane w poprzednim okresie nauki zdalnej, jak również w oparciu o Microsoft Teams, który był ćwiczony z uczniami na lekcjach informatyki od początku b.r. szkolnego.
Nauczyciele również szkolili się w tym zakresie w krótszym lub dłuższym wymiarze, ale miejmy świadomość, że my wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz rodzice nie jesteśmy doskonali i ciągle się uczymy.
3. Nie wszyscy też posiadamy sprzęt, oprogramowanie, wiedzę i możliwości techniczne do tej formy kontaktu z uczniami. Wszyscy nauczyciele, zajęcia prowadzą ze szkoły, nie w każdej klasie dysponujemy odpowiednim sprzętem (kamerki, zestawy słuchawkowe i mikrofon) ale w najbliższym czasie będziemy się starali to uzupełnić. 
4. Zgodnie z wytycznymi MEN, czas trwania godziny godziny lekcyjnej prowadzonej zdalnie może wynosić od 30 do 60 minut (podstawowy czas trwania w dalszym ciągu wynosi 45 minut). Możliwe jest więc dostosowanie czasu zajęć zdalnych ze względu na potrzeby szkoły lub charakter zajęć edukacyjnych. 
5. W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania w klasach 4-8, w dniach 27-28.10 z zasobów szkoły użyczyliśmy laptopy uczniom z rodzin, w których kilkoro dzieci jest w tym przedziale wiekowym, a dodatkowo w domu przebywa również starsze  rodzeństwo, mieliśmy na uwadze  także sytuację sprzętową tegorocznych ósmoklasistów.
Jak już wyżej wspominałem, zdalne nauczanie odbywa się w różnych formach i z wykorzystaniem różnych narzędzi, najczęściej jest to spotkanie z nauczycielem w czasie rzeczywistym, a czasami w systemie tzw. odroczonym, kiedy nauczyciel przesyła materiały do samodzielnej pracy ucznia, które potem mają za zadanie odesłać do sprawdzenia.
Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że żadna zdalna forma kontaktu z uczniem nie jest idealna, ale staramy się nasze zadania wykonywać na tyle, na ile pozwalają nam nasze umiejętności, a przede wszystkim ograniczone możliwości techniczne. Wszystko to na bieżąco staramy się naprawiać.
 

informacja o nowych odjazdach autobusów

Odpłatność za posiłki za m-c LISTOPAD 2020r.