Informacja dyrektora ZPO w Kodniu

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie

         Zgodnie z  powszechnymi   informacjami  dotyczącymi  funkcjonowania szkół i przedszkoli, od 4 maja (wtorek) wszyscy uczniowie z klas I-III powracają do pracy stacjonarnej.

Zajęcia będą odbywały się według tygodniowego rozkładu zajęć z okresu kiedy  tylko uczniowie z tych klas pracowali w trybie stacjonarnym (wszystkie klasy   zaczynały zajęcia od godziny ósmej).

         Od dnia 17 maja do szkoły wracają uczniowie z klas 4-8. Zajęcia będą odbywały się hybrydowo, co oznacza, że jednego dnia,  w trybie stacjonarnym uczyć się będą uczniowie z czterech klas, natomiast pozostałe cztery klasy będą miały zajęcia zdalne. Następnego dnia będzie odwrotnie.

Wszystkim uczniom, przebywających w danym dniu w szkole, zapewniona zostanie opieka świetlicowa oraz możliwość skorzystania z dożywiania.

W dalszym ciągu uczniowie z klas ósmych będą mogli korzystać z dodatkowych konsultacji.

         W terminie 26-26-27 maja 2021 r. (od wtorku do czwartku) będą odbywały się egzaminy ósmoklasistów. Pozostali uczniowie z klas 1-7 mają w tych dniach wolne. W budynku szkoły będą przebywać wyłącznie  uczniowie z najstarszej klasy szkoły podstawowej (wyjątek 6-latki).

         Od dnia 31 maja 2021 roku – nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów. Uczniowie z klas pierwszych i drugich przejdą wtedy na naukę zmianową, tak jak było na początku tego roku szkolnego.

Dni 3 maja i oraz 3 i 4 czerwca 2021 r. są wolnymi od nauki dla wszystkich uczniów i wychowanków ZPO w Kodniu. 

W związku z powrotem do stacjonarnego nauczania, pamiętajmy o przestrzeganiu opracowanych i wprowadzonych na początku roku szkolnego wytycznych i obowiązujących procedur bezpieczeństwa, których podstawą są zalecenia i rekomendacje Ministra  Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

         W załączeniu do niniejszej informacji,  przekazuję plan nauki w klasach 4-8 w systemie hybrydowym (od 17.05.2021 r.) oraz harmonogram kursów autobusów szkolnych od 4.05.2021 r. (zmiany tylko w kierunku Zabłocie-Dobromyśl-Olszanki).

                                                                                               Jacek Malarski