Cichociemny z Izdebek

20.09.2017r. świętowaliśmy XXV rocznicę nadania szkole podstawowej im. kpt.Michała Fijałki oraz 34 rocznicę śmierci patrona.

O godz. 9 odbyła się uroczysta msza św. w Bazylice św. Anny w Kodniu z udziałem pocztu sztandarowego, dyrekcji, gości, uczniów, nauczycieli. Następnie o godz. 10 rozpoczął się uroczysty apel w sali gimnastycznej ZPO. Przewodnicząca SU Aleksandra Kościuczuk powitała przybyłych  gości i wszystkich zebranych, a w szczególności rodziców, którzy towarzyszyli pierwszoklasistom podczas ślubowania. Swoją obecnością zaszczycili m.in:

  • Wójt Gminy Jerzy Troć;
  • Przewodnicząca Rady Gminy Kodeń p. Barbara Radecka;
  • Córka Kapitana Fijałki p. Danuta Bańko;
  • Hanna Ilczuk – starszy wizytator Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej;
  • Damian Dybała – proboszcz parafii św. Anny w Kodniu;
  • Jan Grajko – proboszcz parafii św. Archanioła Michła w Kodniu;
  • Mjr Robert Baymert – kierownik Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zabłociu;
  • P. Alina Laszuk – kierownik Domu Pogodnej Starości imienia św. Brata Alberta w Kodniu;
  • Piotr Skolimowski – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kodniu;
  • P. Marek Kamiński – przewodniczącego Rady Rodziców;

Głos zabrał Dyrektor Jacek Malarski przypominając godną postawę kpt. Michała Fijałki „Sokoła”. Przemówiła córka patrona niezmiernie wzruszona postawą młodzieży kodeńskiej. Uczniowie  i chór szkolny zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. Wybrzmiały pieśni: „Serce w plecaku”, „Piechota”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”. Nowe stroje chórzystów  spotkały się z aplauzem i wzmocniły wyraz artystyczny. 

Druga część uroczystości należała do pierwszoklasistów. Po złożonym uroczystym ślubowaniu  rozbawili zebranych, jak to maluchy, częścią artystyczną.

Apel zakończył miły akcent: rozstrzygnięto konkursy dotyczące patrona szkoły. Plastyczny organizowała świetlica szkolna. Wiedzy o życiu kpt. M. Fijałki i 27 WDPAK przeprowadziły panie Izabela Podsiadły i Małgorzata Saczuk. Nagrody wręczała Danuta Bańko, która otrzymała podobiznę ojca wykonaną na drewnie przez uczennicę kl.6b – Urszulę Płandowską.

Izabela Podsiadły