Category: Zbiórki

Zbieramy znicze

Zbieramy znicze na polskie groby na Białorusi. Znicze w kolorach BIAŁYM i CZERWONYM zbierane będą do dnia 5 listopada 2014r. Znicze prosimy przynosić do biblioteki szkolnej. Zostaną one zawiezione i zapalone na mogiłach żołnierskich na polskich cmentarzach na Białorusi. Dziękujemy

Zbiórka telefonów komórkowych

Zużyte telefony komórkowe stanowią ogromne zagrożenie dla naszego środowiska naturalnego, ponieważ zawierają metale ciężkie jak kadm i ołów. Wyrzucone telefony zatruwają wodę i glebę. Jeśli masz zużyty, niepotrzebny telefon komórkowy przynieś go do szkoły do sali nr 105. My zajmiemy się jego bezpieczną dla wszystkich utylizacją. DZIĘKUJEMY