marzec 2020 archive

Kartka świąteczna i palma

Prosiłam Was o wykonanie kartki świątecznej i palmy.  Choć nie będzie to forma konkursu, ale tym razem będzie to zadanie nietypowe-podobnie jak sytuacja , w jakiej obecnie znajdujemy się. Zrobioną własnoręcznie kartkę wielkanocną sfotografuj, a zdjęcie prześlij  na stronę Domu Pogodnej Starości w Kodniu – domalberta@interia.pl  Do kartki dołącz życzenia. Odbiorcami będą pensjonariuszki tego Domu. Postaraj …

Kontynuuj czytanie

Próbny egzamin ósmoklasisty

O G Ł O S Z E N I E Ó S M O K L A S I Ś C I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KODNIU  DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KODNIU INFORMUJE, ŻE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA ORAZ OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE PRZYGOTOWUJĄ MATERIAŁY DO PRZEPROWADZENIA PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI ORAZ NOWOŻYTNYCH JĘZYKÓW …

Kontynuuj czytanie

Informacja techniczna

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Zwracają się do mnie uczniowie i nauczyciele z problemami pojawiającymi się na naszej stronie i publikowanymi na niej materiałami. Postanowiłem więc wyjaśnić kilka kwestii z tym związanych. Zacznę od faktu, że to nietypowa sytuacja, do której nauczyciele, uczniowie jak i nasza internetowa strona szkolna nie zostaliśmy przygotowani.  Nie wszyscy posiadamy sprzęt, …

Kontynuuj czytanie

I N F O R M A C J A

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY RODZICE ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz zagrożeniem epidemiologicznym nasza szkoła i przedszkole funkcjonuje w sposób ograniczony. Od 13 marca uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej zpokoden.pl specjalną platformę, na której nauczyciele zamieszczają materiały dla uczniów służące pracy zdalnej, czyli do samodzielnej realizacji w warunkach domowych. W zamieszczonych materiałach nauczyciele proponują również …

Kontynuuj czytanie

Informacje dyrektora dla nauczycieli

skrzynka do kontaktów dla nauczycieli: tpkoden@gmail.com

Kontynuuj czytanie

Przyjęcie do przedszkola

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu informuje, że dzieci, których rodzice złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub wniosek o przyjęcie do przedszkola zostały wszystkie przyjęte.

Świetlica i grupa wolontariatu,,Pomocna Dłoń”

Czy nudzicie się moje ŚWIETLIKI Mam dla was propozycje….a może ciag dalszy naszych wspólnych projektów. Kl.1-3 film na YT ,,Doktor Kręciołek uczy ratować”  Kl. 1 a,b – do zapoznania się Kl. 2a – jesteśmy w trakcie realizacii przećwiczcie  , ,wzywanie pomocy” Kl.3a- przypomnienie. Przeczytajcie książkę,którą otrzymaliście na zakończenie programu,,Ratujemy i uczymy ratować”. Przypomnij schemat udzielania …

Kontynuuj czytanie

SZKOŁA W „CZASACH ZARAZY”

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zamknięciem od dnia 16 marca szkoły i przedszkola, ZPO funkcjonuje w trybie ograniczonym. Dyrektor i administracja (sekretariat lub księgowość) pracują codziennie w godzinach 8:00-14:00. W tym czasie budynek szkolny i przedszkolny są otwarte. Interesanci będą przyjmowani pojedynczo. Jednocześnie informuję, że można do nas zadzwonić w w/w godzinach. Sekretariat …

Kontynuuj czytanie

Aktualizacja e-learning

Proszę o systematyczne sprawdzanie aktualizacji zakładki e-learning. Nowe informacje dotyczące zajęć z poszczególnych przedmiotów ciągle spływają. Dzieje się to o bardzo różnych porach, więc na stronie mogą pojawić się z pewny opóźnieniem za co z góry przepraszam.  

E-learning

Uwaga Uczniowie i Rodzice   Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu informuje, że w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, na stronie internetowej ZPO – zpokoden.pl została utworzona specjalna platforma e-learningowa. W tym miejscu nauczyciele będą systematycznie zamieszczać informacje dotyczące prowadzonych przez nich zajęć edukacyjnych (przedmiotów), a więc co należy przeczytać, jakie zadania wykonać w domu. …

Kontynuuj czytanie